ROBOTIKA

 

ROBOTIKA

Robotika

ROBIKAST-ek eskaintzen dituen eskolaz kanpoko robotika ekintzak Lehen Hezkuntzako ikasleei daude zuzenduta. 

Material teknologikoaren erabilera zein proiektuen edo erronken zailtasun maila, ikasleen ezagutza, adimen anitz eta gaitasunen arabera moldatu eta bideratuko dira. Horretarako, lehenengo astean zehar ebaluazio diagnostiko informala garatuko da ikasleen gaitasun eta garapen maila behatzeko eta erabaki eraginkorrenak hartzeko.

STEAM metodologian oinarritutako proiektuak garatzeko, 3-4 ikasleetako talde txikietan banatuko gara. Modu honetan, talde lana eta lan kooperatiboa sustatuko da, kide bakoitzak rol aldakor bat izanda (adb.: disenatzailea, material arduraduna, programatzailea…).

Saioetan hainbat robot, material teknologiko eta eraikuntza-joko erabiliko dira, ordenagailuekin, tabletarekin edo bestelako gailuekin batera. Saiakuntzan eta praktikan, akatsak ikuspuntu positibotik aztertuko dira, eta besteen iritziak errespetatuz eta interpretazio kritikoak bultzatuz lan egingo da.


Harremanetarako korreoa: info@robikast.eus
Alta/bajetarako korreoa: alta@robikast.eus